หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์
รองปลัด อบจ.เชียงราย
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

เว็บไซด์ที่น่าสนใจ

262 1
269 1
277 1
27 1

ทีวีและความบันเทิง

ภาพข่าวกิจกรรม

  • 1
  • 2
Prev Next

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ของ สป.…

26-02-2561 Hits:1518 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ของ สป.อบจ.

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ของ สป.อบจ.            

Read more

โครงการฝึกอบรมกลุ่มพลังเยาชนคนรุ่นใหม่

17-01-2561 Hits:1637 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการฝึกอบรมกลุ่มพลังเยาชนคนรุ่นใหม่

โครงการฝึกอบรมกลุ่มพลังเยาชนคนรุ่นใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นำโดย ท่านเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย          

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์

17-01-2561 Hits:1619 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมยอแสงธรรม  ดำเนินการโดย สป.อบจ.        

Read more

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2561 ของ สป.อบจ.

15-01-2561 Hits:1577 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2561 ของ สป.อบจ.

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2561 ของ สป.อบจ.          

Read more

นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส…

08-01-2561 Hits:1696 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

นายเทอดเกียรติ  สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบนโยบายให้แก่ ข้าราชการและพนักงาน ของ สป.อบจ.

นายเทอดเกียรติ  สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มอบนโยบายการบริหารราชการให้แก่ ข้าราชการและพนักงาน ของ สป.อบจ. ในวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้อง สป.อบจ. ชั้น 3              

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สนง.ส่งเสริมการ…

28-12-2560 Hits:1734 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

วันที่ 28 ธ.ค. 2560 เวลา 10.30 น. นายดรุณพัฒน์ อินดี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย   นำโดย นายนายวิรัตน์ บุญคำมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์   พร้อมด้วย ท้องถิ่นอำเภอ เขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย   ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย            

Read more

ฟุตบอลประเพณี "อบจ.ลีค 2560"

27-12-2560 Hits:1622 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ฟุตบอลประเพณี "อบจ.ลีค 2560"

ผลการแข่งขัน สำนักการช่าง ได้แชมป์   สป-กจ-แผน-ป้องกัน ร่วมกันแข่ง ได้รองแชมป์          

Read more

ตรวจงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย …

26-12-2560 Hits:1691 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ตรวจงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย ณ.ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า

ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง กศว.คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงราย ร่วมตรวจงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย ณ.ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า               

Read more

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพล…

25-12-2560 Hits:1781 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี นำโดย นายสราวุธ อินทะพันธ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากร ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2    

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วัดไทรย์ อ.เ…

25-12-2560 Hits:1741 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ นำโดย นางเฉลา ผกาแก้ว นายก อบต.วัดไทรย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2           

Read more

จุดจัดกิจกรรมก้าวคนละก้าวจังหวัดเชียงราย

21-12-2560 Hits:1685 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

จุดจัดกิจกรรมก้าวคนละก้าวจังหวัดเชียงราย

จุดจัดกิจกรรมก้าวคนละก้าวจังหวัดเชียงราย   หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ติดตามใน Live ก้าวคนละก้าว https://www.facebook.com/kaokonlakao คัดลอก URL แบบสั้น

Read more

การทำสัญญายืมรถสามล้อองค์การบริหารส่วนจั…

21-12-2560 Hits:1643 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

การทำสัญญายืมรถสามล้อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การทำสัญญายืมรถสามล้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย              

Read more

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      

     
   
 

น.ส.พิมณพรรธน์  จินดาขัด

ตำแหน่งสายการบังคับบัญชา : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งสายงาน : นักบริหารงานทั่วไป
ประเภท : อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น

 
     
นายอดุลย์ศักดิ์ เตียวตระกูล
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นายสถาพร พลนรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
นายประพันธ์ คมสาคร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
     
 
นายนิรุตติ์ หินใหญ่
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นายศุภกร รุ้งคมชาญ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
น.ส.สุมิตตรา คำผกา
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
     
 
 น.ส.พรไพรินทร์ คุณมาก
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
 น.ส.ศุภิดา เวียงเงิน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
น.ส.ภัทรานิษฐ์ ศิริวรรณะสถาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
     
   
นางบุษบา แสนสมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาววรวรรณ ทิพประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางศิริพร บุญเรือง
ลูกจ้างประจำ
     
   
นายสมชาย ฝุ่นวัง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 นายศิริชัย แก้วนาค
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 น.ส.นุชจรินทร์ บุญทวงค์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
     
นายสงกราณต์ แก้วหลวง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
น.ส.ศิรินุช ทองแดง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
น.ส.สุภณิดา มิ่งเหล็ก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
     
 ว่าที่ ร.ต.สหกมล ชมภูเมืองชื่น
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 นายนาถพงษ์ โนวงค์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 นายจักรพงศ์ ใจวรรณะ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
     
  นายเสรี เต๋จ๊ะ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายณัฐพล เสรียศ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
 น.ส.พรีมรฏา พิมมนานันท์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
     
นายธีรศักดิ์  เรือนสอน
 ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
 น.ส.ไฉไล มามงคล
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายนฤดล ชัยนันต๊ะ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
     
 
 นายจีรวิทย์ ทิพย์นวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางชรินรัตน์ แสงหงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ศิรินันท์ ตั้งใจมั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
น.ส.อารีรัตน์ ศรีบุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายยุทธพงษ์ ปิ่นคำ
พนักงานขับรถยนต์
 นายวสันต์ ทั่งคำ
พนักงานขับรถยนต์
     
นายเดชา วงศ์จันทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายฐปนรรฆ์ ศรีสมบัติ
พนักงานขับรถยนต์
นายไพรวัลย์ วรรณประภาพร
พนักงานขับรถยนต์
     
 
นางลำดวน ยะโย
พนักงานทั่วไป
น.ส.ไขแสง สุทธินัน
พนักงานทั่วไป
น.ส.อภิชญา ไตรทิพย์
พนักงานทั่วไป
 

สถิติผู้ใช้งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday96
mod_vvisit_counterYesterday256
mod_vvisit_counterThis week1113
mod_vvisit_counterLast week1661
mod_vvisit_counterThis month3034
mod_vvisit_counterLast month6021
mod_vvisit_counterAll days54749

Online Now: 4
Your IP: 3.80.177.176
,
Today: ธันวาคม 13, 2018