หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์
รองปลัด อบจ.เชียงราย
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

เว็บไซด์ที่น่าสนใจ

262 1
269 1
277 1
27 1

ทีวีและความบันเทิง

ภาพข่าวกิจกรรม

  • 1
  • 2
Prev Next

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ของ สป.…

26-02-2561 Hits:1518 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ของ สป.อบจ.

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ของ สป.อบจ.            

Read more

โครงการฝึกอบรมกลุ่มพลังเยาชนคนรุ่นใหม่

17-01-2561 Hits:1637 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการฝึกอบรมกลุ่มพลังเยาชนคนรุ่นใหม่

โครงการฝึกอบรมกลุ่มพลังเยาชนคนรุ่นใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นำโดย ท่านเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย          

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์

17-01-2561 Hits:1619 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมยอแสงธรรม  ดำเนินการโดย สป.อบจ.        

Read more

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2561 ของ สป.อบจ.

15-01-2561 Hits:1577 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2561 ของ สป.อบจ.

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2561 ของ สป.อบจ.          

Read more

นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส…

08-01-2561 Hits:1696 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

นายเทอดเกียรติ  สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบนโยบายให้แก่ ข้าราชการและพนักงาน ของ สป.อบจ.

นายเทอดเกียรติ  สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มอบนโยบายการบริหารราชการให้แก่ ข้าราชการและพนักงาน ของ สป.อบจ. ในวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้อง สป.อบจ. ชั้น 3              

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สนง.ส่งเสริมการ…

28-12-2560 Hits:1734 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

วันที่ 28 ธ.ค. 2560 เวลา 10.30 น. นายดรุณพัฒน์ อินดี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย   นำโดย นายนายวิรัตน์ บุญคำมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์   พร้อมด้วย ท้องถิ่นอำเภอ เขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย   ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย            

Read more

ฟุตบอลประเพณี "อบจ.ลีค 2560"

27-12-2560 Hits:1622 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ฟุตบอลประเพณี "อบจ.ลีค 2560"

ผลการแข่งขัน สำนักการช่าง ได้แชมป์   สป-กจ-แผน-ป้องกัน ร่วมกันแข่ง ได้รองแชมป์          

Read more

ตรวจงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย …

26-12-2560 Hits:1691 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ตรวจงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย ณ.ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า

ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง กศว.คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงราย ร่วมตรวจงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย ณ.ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า               

Read more

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพล…

25-12-2560 Hits:1781 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี นำโดย นายสราวุธ อินทะพันธ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากร ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2    

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วัดไทรย์ อ.เ…

25-12-2560 Hits:1741 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ นำโดย นางเฉลา ผกาแก้ว นายก อบต.วัดไทรย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2           

Read more

จุดจัดกิจกรรมก้าวคนละก้าวจังหวัดเชียงราย

21-12-2560 Hits:1685 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

จุดจัดกิจกรรมก้าวคนละก้าวจังหวัดเชียงราย

จุดจัดกิจกรรมก้าวคนละก้าวจังหวัดเชียงราย   หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ติดตามใน Live ก้าวคนละก้าว https://www.facebook.com/kaokonlakao คัดลอก URL แบบสั้น

Read more

การทำสัญญายืมรถสามล้อองค์การบริหารส่วนจั…

21-12-2560 Hits:1644 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

การทำสัญญายืมรถสามล้อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การทำสัญญายืมรถสามล้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย              

Read more

วิสัยทัศน์

image005

                  เป็นต้นแบบในการส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานด้านการบริการสาธารณะ ด้านการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล และด้านการใช้และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจบรรลุผลสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน


     ๑. สร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ

     ๒. พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่มีสมรรถนะอำนวยประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ

ประชาชน

     ๓. จัดระบบการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้หลักคิด

"เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการและประชาชนด้วยความสมเหตุสมผล"

     ๔. การบริหารงานภายใต้สโลแกน "ร้อยครอบครัว หนึ่งครัว สป.อบจ." โดยมีพื้นฐานการมีส่วนร่วม     และเป็นเจ้าภาพในภารกิจงานร่วมกัน สนองตอบนโยบายองค์กรและประชาชนโดยรวม

          ยึดมั่น ยอมรับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ประพฤติ ปฎิบัติตนในครรลองคลองธรรม มีความ

คิด สร้างสรรค์หลากหลายภายใต้ "กติกาและระบบเดียวกัน" กระจายอำนาจการตัดสินใจแต่ละ ระดับ

อย่างเหมาะสม เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมยกระดับ ปลูกฝังจิตสำนึก สร้างคุณค่าทางจิตใจในการปฏิบัติสู่วิถี

" ความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ ทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม " เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

          สร้างระบบการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์สรุปผลการแปรผล การสังเคราะห์ การเก็บรักษาข้อ

มูลการประยุกต์ใช้ข้อมูล ทั้งประเภทข้อมูลภายในและภายนอก สป.อบจ. และ อบจ.ชร จัดสร้างให้เป็นระบบ

สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตลอดจนการสื่อสารถ่ายทอดเคลื่อนย้ายข้อมูลให้สะดวกรวด

เร็วต่อการปฏิบัติงานในภารกิจหน้าที่ตามที่กำหนดและพัฒนาสู่ " องค์กรแห่งการเรียนรู้ "

image006

         ๑. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเพิ่ม

ทักษะบริการประชาชนด้วยความุ่งมั่นและเต็มใจให้บริการ

              ๒. ส่งเสริมการสร้างระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

              ๓. การบริหารงานที่เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจตัดสินใจ และทำงานเป็นทีม

              ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการกิจหรือกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้จังหวัดเชียงรายเป็น

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคเหนือ " เมืองชายแดน " เปิดประตูสู่อาเซียนและจีนตอนใต้

              ๕. พัฒนาช่องทางในการให้บริการ และประสานงานบริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภายใน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและส่วนราชการ สังกัด กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ อื่นๆที่

ปฎิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

              ๖. การพัฒนาด้านเครื่องมือและระบบการทำงานทั้งทางด้าน Hardware และ Software 

เพื่อให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

              ๗. บริหารจัดการรองรับความเป็นไปตามภาวะการณ์ มุ่งตอบสนองประโยชน์ขององค์กรและความ

ต้องการของประชาชนโดยยึดหลัก "ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา"

              ๘. สร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการบูรณาการการทำงานในด้านการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดการรักษาความสงบเรียบร้อย การขจัดการทุจริต การป้องกันทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมกับทุกภาคส่วนในประชาสังคม

              ๙. ส่งเสริมให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนสู่การแก้ไขและบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชน

             ๑๐. เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งเพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือและการบูรณาการร่วมกัน


pp

สถิติผู้ใช้งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday97
mod_vvisit_counterYesterday256
mod_vvisit_counterThis week1114
mod_vvisit_counterLast week1661
mod_vvisit_counterThis month3035
mod_vvisit_counterLast month6021
mod_vvisit_counterAll days54750

Online Now: 3
Your IP: 3.80.177.176
,
Today: ธันวาคม 13, 2018