หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์
รองปลัด อบจ.เชียงราย
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

เว็บไซด์ที่น่าสนใจ

262 1
269 1
277 1
27 1

ทีวีและความบันเทิง

ภาพข่าวกิจกรรม

  • 1
  • 2
Prev Next

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ของ สป.…

26-02-2561 Hits:1517 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ของ สป.อบจ.

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ของ สป.อบจ.            

Read more

โครงการฝึกอบรมกลุ่มพลังเยาชนคนรุ่นใหม่

17-01-2561 Hits:1637 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการฝึกอบรมกลุ่มพลังเยาชนคนรุ่นใหม่

โครงการฝึกอบรมกลุ่มพลังเยาชนคนรุ่นใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นำโดย ท่านเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย          

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์

17-01-2561 Hits:1619 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมยอแสงธรรม  ดำเนินการโดย สป.อบจ.        

Read more

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2561 ของ สป.อบจ.

15-01-2561 Hits:1576 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2561 ของ สป.อบจ.

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2561 ของ สป.อบจ.          

Read more

นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส…

08-01-2561 Hits:1696 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

นายเทอดเกียรติ  สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบนโยบายให้แก่ ข้าราชการและพนักงาน ของ สป.อบจ.

นายเทอดเกียรติ  สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มอบนโยบายการบริหารราชการให้แก่ ข้าราชการและพนักงาน ของ สป.อบจ. ในวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้อง สป.อบจ. ชั้น 3              

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สนง.ส่งเสริมการ…

28-12-2560 Hits:1734 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

วันที่ 28 ธ.ค. 2560 เวลา 10.30 น. นายดรุณพัฒน์ อินดี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย   นำโดย นายนายวิรัตน์ บุญคำมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์   พร้อมด้วย ท้องถิ่นอำเภอ เขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย   ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย            

Read more

ฟุตบอลประเพณี "อบจ.ลีค 2560"

27-12-2560 Hits:1621 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ฟุตบอลประเพณี "อบจ.ลีค 2560"

ผลการแข่งขัน สำนักการช่าง ได้แชมป์   สป-กจ-แผน-ป้องกัน ร่วมกันแข่ง ได้รองแชมป์          

Read more

ตรวจงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย …

26-12-2560 Hits:1690 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ตรวจงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย ณ.ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า

ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง กศว.คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงราย ร่วมตรวจงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย ณ.ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า               

Read more

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพล…

25-12-2560 Hits:1780 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี นำโดย นายสราวุธ อินทะพันธ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากร ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2    

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วัดไทรย์ อ.เ…

25-12-2560 Hits:1740 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ นำโดย นางเฉลา ผกาแก้ว นายก อบต.วัดไทรย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2           

Read more

จุดจัดกิจกรรมก้าวคนละก้าวจังหวัดเชียงราย

21-12-2560 Hits:1684 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

จุดจัดกิจกรรมก้าวคนละก้าวจังหวัดเชียงราย

จุดจัดกิจกรรมก้าวคนละก้าวจังหวัดเชียงราย   หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ติดตามใน Live ก้าวคนละก้าว https://www.facebook.com/kaokonlakao คัดลอก URL แบบสั้น

Read more

การทำสัญญายืมรถสามล้อองค์การบริหารส่วนจั…

21-12-2560 Hits:1643 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

การทำสัญญายืมรถสามล้อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การทำสัญญายืมรถสามล้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย              

Read more

โครงสร้างอัตรากำลังของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

                    สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด "หน.สป.อบจ"

(ตำแหน่งสายงานนักบริารงานทั่วไป  ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางในระบบจำแนกตำแหน่งระบบแท่ง หรือระดับซี ๘

บริหารกลางเดิมในระบบพีซี (P.C.)) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการโดยแบ่งส่วนราชการภายในออก

เป็น ๒ ฝ่ายและมีหน้าที่ คือ

      ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายตำแหน่งสายงานนักบริหารงานทั่วไป ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

          - งานธุรการ สารบรรณ

          - งานเลือกตั้ง

          - งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและสารสนเทศ

          - งานเลขานุการผู้บริหาร

          - งานรักษาความสะอาด และรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   

          - งานประสานงานหน่วยงานอื่น

          - งานอื่นที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ

          - งานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

          - งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการบริการประชาชนเชิงรุก

          - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

     

            

       ๒. ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ (หัวหน้าฝ่ายตำแหน่งสายงานนักบริหารงานทั่วไป  ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

           - งานด้านนิติการ

           - งานวินัย

           - งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติ อบจ. ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

           - งานดำเนินการกิจการพาณิชย์

           - งานการจัดหาผลประโยขน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

           - งานเกี่ยวกับการดำเนินการทางนิติกรรม สัญญา

           - งานสาธารณูปการ

           - งานป้องกันและบำบัดโรค

           - งานการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล

           - งานทะเบียนพาพาณิชย์

           - งานจัดเก็บค่าบริการสถานีขนส่งและท่าเรือเชียงของและรายได้อื่น ๆ

           - งานการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย

           - งานบริหารจัดการสถานีขนส่งและท่าเรือเชียงของให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ของทางราชการ

           - งานจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ของสถานีขนส่งและท่าเรือเชียงของ

           - งานธุรการ งานสารบรรณของสถานีขนส่งและท่าเรือเชียงของ

           - งานธุรการ งานสารบรรณของสถานีขนส่งและท่าเรือเชียงของ

           - งานพัฒนาสถานีขนส่งและท่าเรือให้สะดวก สะอาด และมีความปลอดภัยในด้านการบริการ

           - งานประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงอัตราค่าบริการ เส้นทางการเดินรถ เดินเรือ และเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ

           - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

สถิติผู้ใช้งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday96
mod_vvisit_counterYesterday256
mod_vvisit_counterThis week1113
mod_vvisit_counterLast week1661
mod_vvisit_counterThis month3034
mod_vvisit_counterLast month6021
mod_vvisit_counterAll days54749

Online Now: 5
Your IP: 3.80.177.176
,
Today: ธันวาคม 13, 2018