หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์
รองปลัด อบจ.เชียงราย
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

เว็บไซด์ที่น่าสนใจ

262 1
269 1
277 1
27 1

ทีวีและความบันเทิง

ภาพข่าวกิจกรรม

  • 1
  • 2
Prev Next

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ของ สป.…

26-02-2561 Hits:1518 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ของ สป.อบจ.

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ของ สป.อบจ.            

Read more

โครงการฝึกอบรมกลุ่มพลังเยาชนคนรุ่นใหม่

17-01-2561 Hits:1638 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

โครงการฝึกอบรมกลุ่มพลังเยาชนคนรุ่นใหม่

โครงการฝึกอบรมกลุ่มพลังเยาชนคนรุ่นใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นำโดย ท่านเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย          

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์

17-01-2561 Hits:1620 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมยอแสงธรรม  ดำเนินการโดย สป.อบจ.        

Read more

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2561 ของ สป.อบจ.

15-01-2561 Hits:1577 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2561 ของ สป.อบจ.

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2561 ของ สป.อบจ.          

Read more

นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส…

08-01-2561 Hits:1697 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

นายเทอดเกียรติ  สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบนโยบายให้แก่ ข้าราชการและพนักงาน ของ สป.อบจ.

นายเทอดเกียรติ  สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มอบนโยบายการบริหารราชการให้แก่ ข้าราชการและพนักงาน ของ สป.อบจ. ในวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้อง สป.อบจ. ชั้น 3              

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สนง.ส่งเสริมการ…

28-12-2560 Hits:1734 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

วันที่ 28 ธ.ค. 2560 เวลา 10.30 น. นายดรุณพัฒน์ อินดี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย   นำโดย นายนายวิรัตน์ บุญคำมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์   พร้อมด้วย ท้องถิ่นอำเภอ เขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย   ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย            

Read more

ฟุตบอลประเพณี "อบจ.ลีค 2560"

27-12-2560 Hits:1622 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ฟุตบอลประเพณี "อบจ.ลีค 2560"

ผลการแข่งขัน สำนักการช่าง ได้แชมป์   สป-กจ-แผน-ป้องกัน ร่วมกันแข่ง ได้รองแชมป์          

Read more

ตรวจงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย …

26-12-2560 Hits:1691 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ตรวจงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย ณ.ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า

ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง กศว.คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงราย ร่วมตรวจงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย ณ.ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า               

Read more

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพล…

25-12-2560 Hits:1781 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี นำโดย นายสราวุธ อินทะพันธ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากร ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2    

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วัดไทรย์ อ.เ…

25-12-2560 Hits:1741 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ นำโดย นางเฉลา ผกาแก้ว นายก อบต.วัดไทรย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2           

Read more

จุดจัดกิจกรรมก้าวคนละก้าวจังหวัดเชียงราย

21-12-2560 Hits:1685 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

จุดจัดกิจกรรมก้าวคนละก้าวจังหวัดเชียงราย

จุดจัดกิจกรรมก้าวคนละก้าวจังหวัดเชียงราย   หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ติดตามใน Live ก้าวคนละก้าว https://www.facebook.com/kaokonlakao คัดลอก URL แบบสั้น

Read more

การทำสัญญายืมรถสามล้อองค์การบริหารส่วนจั…

21-12-2560 Hits:1644 ภาพกิจกรรม Super User - avatar Super User

การทำสัญญายืมรถสามล้อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การทำสัญญายืมรถสามล้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย              

Read more

ผลการปฏิบัติราชการ

 

ผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

                ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

                                ๑.โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑.๑ การอบรมให้ความรู้พิษภัยของยาเสพติดให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป

๑.๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังด้วยวิธีชุมชนบำบัด

๑.๓ การสร้างเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น

-กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน

-ตำรวจ  ทหาร

                                                                -สถาบันการศึกษา

                                                                -กลุ่มพลังมวลชน

                                                                ฯลฯ

๒.บูรณาการกับทุกภาคส่วนสร้างชุมชนเข้มแข็ง การสร้างความสามัคคีความปรองดอง

และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความดีงามในชุมชน

                                                ๒.๑ ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกเชียงราย ดำเนินโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง  ตามกรอบแนวคิด ความเชื่อมโยง “บ้าน วัด โรงเรียน” สถาบันพื้นฐานหลักของสังคมไทย

                                                ๒.๒ ร่วมกับสถานพินิจฯ เสริมสร้างทัศนคติของนักเรียนในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.เชียงราย สพฐ. และมัธยมศึกษา ให้รับรู้การดำรงอยู่ ในภาวะสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการวางตัว วางตนให้อยู่วงจรแห่งความดีงาม

                                                ๒.๓ ร่วมกับจังหวัดเชียงราย กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย รณรงค์เชิญชวน ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น นายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการพ่อค้า ประชาชน สร้างความตื่นตัว รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ และสานความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น ตามโครงการด้านสมานฉันท์ ปรองดอง                                                   

                                                ๒.๔ ร่วมกับ กล.รส.จ.ทบ.ชร. จังหวัดเชียงราย  สำนักงาน ปปช.จังหวัดเชียงราย สตง.จังหวัดเชียงราย “ต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ” ผู้ร่วมโครงการประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท่องที่ และประชาชน จำนวน ๒,๐๐๐ คน

                                                ๒.๕ ร่วมกับส่วนราชการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายและนโยบายองค์การบริหารจังหวัดเชียงราย 

 

สถิติผู้ใช้งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday101
mod_vvisit_counterYesterday256
mod_vvisit_counterThis week1118
mod_vvisit_counterLast week1661
mod_vvisit_counterThis month3039
mod_vvisit_counterLast month6021
mod_vvisit_counterAll days54754

Online Now: 5
Your IP: 3.80.177.176
,
Today: ธันวาคม 13, 2018